top of page
Harmony. well-being, zen, purple, green. closed eyes. close up-2.jpeg

OM OSS

LEV VÄL erbjuder personliga vägledningssamtal, tillgängliga privat eller via företag och handledning till enskilda eller grupper i människovårdande yrken. De  vägledande samtalen och handledningen utgår från existensfilosofin och en helhetssyn på människan.

I samtal och handledning ges du möjlighet att hitta nya vägar framåt, hitta din drivkraft och få förståelse för hur tidigare livshändelser påverkar ditt sätt att leva idag. 

Det enda vi människor med säkerhet vet är att vi en dag ska dö. Vi föds in i en pågående värld och dör sedan ifrån den. Tiden däremellan är upp till oss själva att fylla med det vi kallar livet. 

 

Men hur lever du ett gott liv, hur hittar du balans i tillvaron mellan alla måsten och borden och vad är viktigt för dig? Och vad är egentligen meningen med livet?

 

Hos Lev Väl erbjuds du att tillsammans med en vägledare utforska vad ett gott liv innebär för dig.

Grundläggande filosofi och samtalsmetod

De vägledande samtalen har sin grund inom den existentiella filosofin som handlar om att utforska vad det innebär att vara människa utifrån en holistisk helhetssyn. Svårigheter, kriser och lidande ses som en naturlig del av livet och bidrar till utveckling och motivation att utforska nya sätt att leva.  

Samtalsmetoden är insiktsbaserad där tankar, känslor och kroppsliga reaktioner är viktiga redskap i arbetet. I de vägledande samtalen balanseras lyssnande, mild konfrontation, gemensam eftertanke och reflektion. 
 

Metoden bygger på att du är en aktiv del i din egen förändrings-process. Samtalen är utforskande för att du ska få syn på ditt eget liv i ett helhetsperspektiv och få en förståelse för dina nuvarande dilemman
 

I samtalen kan du få hjälp att få syn på dina möjligheter och begränsningar och därigenom leva ett liv som är hållbart för dig. Vi tar vi tillsammans reda på vad som bidrar till dina val och handlingar, vad som hindrar dig och vad du behöver för att leva ditt liv fullt ut.

VERONICA BLOMQVIST

AUKTORISERAD EXISTENSIELL VÄGLEDARE & SOCIONOM

Jag är i grunden socionom och kurator och har flera utbildningar i systemteori och i olika samtalsmetoder.

Jag har lång erfarenhet av att möta olika människor i samtal under svåra skeenden i livet och har en holistisk syn på människan, där den fysiska kroppen och vårt sinne med tankar och känslor hör ihop. 

 

Jag tror på att människor är en del av sitt sammanhang och det liv vi lever idag präglas av vår uppväxt, våra relationer och våra livsmål.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page