top of page
Harmony. well-being. a person that feels harmonic, zen, purple, green. closed eyes.jpeg

VÅRA TJÄNSTER

LEV VÄL erbjuder personliga vägledningssamtal, tillgängliga privat eller via företag samt handledning för dig i mönniskovårdande yrken.  De vägledande samtalen och handledningen utgår från ett existens filosofiskt och holistiskt synsätt.

Enskilda samtal privat

Enskilda samtal privatpersoner

De vägledande samtalen har sin grund inom den existentiella filosofin som handlar om att utforska vad det innebär att vara människa utifrån en holistisk helhetssyn.

 

Vägledningen passar dig som till känner dig orkeslös, brottas med kontrollbehov, ångest, tidigare livsupplevelser, sorg, eller funderar över meningen med livet.

Samtalen är utforskande för att du ska få syn på ditt eget liv i ett helhetsperspektiv och få en förståelse för dina nuvarande dilemman. I samtalen tar vi tillsammans reda på vad som bidrar till dina val och handlingar, vad som hindrar dig och vad du behöver för att leva ditt liv fullt ut. Våra samtal förs antingen via säkra digitala hjälpmedel eller på plats i lugna och privata miljöer tillhandhållna av oss.

En vägledningsprocess brukar ta mellan 8-12 samtal beroende på dina behov. I det första konsulterande samtalet beskriver du dina behov och vi gör därefter upp en gemensam plan. Detta samtal är kostnadsfritt och kan hållas digitalt eller på telefon. 

Kostnad för privatpersoner

ENSKILADA SAMTAL              750KR/60 MIN

FAMILJESAMTAL                     850KR/75 MIN 

Enskilda samtal företag

Vi hjälper dig som arbetsgivare att, till dina medarbetare, erbjuda utvecklande samtal i ett helhetsperspektiv. Samtalens fokus är att ge medarbetaren möjlighet att utforska och bättre förstå sina personliga drivkrafter och potential, alternativt hantera privata eller professionella utmaningar och dilemman. Våra samtal förs antingen via säkra digitala hjälpmedel eller på plats i lugna och privata miljöer tillhandhållna av oss eller av er som företag.

Ta kontakt för vidare information och kostnadsförslag

Enskilda samtal företag

Handledning till dig som jobbar i människovårdande yrken

Handledning vänder sig till enskilda eller grupper som i sin profession möter människor med olika svårigheter. Utgångspunkten i handledningen är antingen svårigheter i specifika ärenden eller svårigheter på strukturell nivå.


Handledningen är insiktsbaserad och utforskande, så kallad processhandledning, och förutsätter ett aktivt deltagande för att få en djupare förståelse för personliga utmaningar och dilemman som påverkar arbetet. Syftet är att stärka yrkesjaget genom att utforska drivkrafter och resurser för att som människa hitta en hållbar grund att kunna hantera det människovårdande arbetets svåra utmaningar och skapa en personlig hållbar grund i arbetet och i livet. 

Ta kontakt för vidare information och kostnadsförslag

Människovårdande
Tjänster formulär

Kontakta oss
på telefon eller via formuläret nedan.

v602-nunoon-37-rippednotes.jpg

Tack för ditt meddelande!

bottom of page